Metoda Gestalt

W przypadku medycyny tak naprawdę wiele może świadczyć o tworzeniu psychoterapii. Jedną z form psychoterapii jest przede wszystkim metoda Gestalt. Jednym z najbardziej dostosowanych aspektów tej metody jest przede wszystkim świadomość. Uważa się, że świadomości trzeba uczyć się na nowo, ponieważ zaszczepione wzorce w dzieciństwie są masowo powielane, nie są one odzwierciedleniem tego, co odczuwamy naprawdę. Oczywiście jeżeli chodzi o metody psychoterapii, można uwzględnić, że stanowią one pewien pogląd na świat. Gestalt to przede wszystkim metoda terapeutyczna która doskonale pozostaje uwarunkowana na zasadzie ponownego odkrycia swoich mechanizmów, które wywodzą się ze świadomości. Można także dostrzec określone terminy jeżeli chodzi o tego rodzaju metodę w psychoterapii. Jak najbardziej mowa o tzw. polu emocjonalnym, które może być zarówno negatywne jak i pozytywne dla człowieka. Psychoterapia stara się wprowadzić człowieka w dobre pole emocjonalne, aby wyznaczyć jemu drogę ku tej świadomości.